Instalacje odgromowe podlaskie - profesjonalnie wykonana ochrona odgromowa budynku

Instalacja odgromowa jest prosta w budowie i tania, jej rodzaj i wielkość należy jednak dobrać zgodnie z poziomem zagrożenia piorunowego. Nie tylko wysokie budynki narażone są na pioruny – instalacja chroni każdy dom, zwłaszcza położony na wzniesieniu i wykonany z materiałów palnych (np. drewno). Nie zawsze jej wykonanie stanowi obowiązek prawny, warto jednak zastosować ją w każdym domu. Na zniszczenie narażone są nie tylko instalacja elektryczna i sprzęt elektroniczny, ale także dach oraz sama konstrukcja budynku. Brak instalacji odgromowej to nie oszczędność, ale duże i zbędne ryzyko.

Instalacja odgromowa – kiedy jest potrzebna?

Stopień zagrożenia piorunowego określany jest osobno w odniesieniu do każdego budynku. Bierze się pod uwagę m.in.

  • wysokość budynku,

  • częstość występowania burz na danym obszarze,

  • materiały, z których wykonano budynek i pokrycie dachu,

  • powierzchnię budynku,

  • położenie budynku.

Narażone na pioruny są nie tylko wysokie domy (w przypadku budynków wyższych niż 15 metrów piorunochron jest zresztą koniecznością prawną). Zagrożone są również domy izolowane, położone blisko lasu i zbudowane z materiałów palnych (zwłaszcza drewniane). Warunki takie występują często w województwie podlaskim. Szczególnie warte ochrony są także domy i zabudowania gospodarcze na wsi, gdzie publiczna instalacja elektryczna jest często przestarzała. Według badań, które przeprowadziła Politechnika Białostocka, w instalację odgromową i przepięciową należy wyposażyć także każdy budynek, na którym zainstalowano systemy fotowoltaiczne.

Instalację odgromową warto wykonać jednak wszędzie – to ważny element ochrony mienia, tak sprzętu RTV i AGD, jak i dachów oraz ścian domu. Uziemienie zapewnia prawidłowe działanie instalacji elektrycznej, chroniąc przy tym życie i zdrowie ludzi. Zabezpiecza też przed przepięciami powstającymi na skutek bliskich wyładowań atmosferycznych.

Instalacje odgromowe podlaskie – profesjonalny montaż i korzystna cena

W związku ze zmianami klimatu, gwałtowne burze z piorunami to coraz częstsze zjawisko. Brak piorunochronu w domu to zawsze ryzyko – instalacja musi być jednak prawidłowo wykonana. Niezbędne elementy instalacji odgromowej oraz jej optymalny rozmiar dobiera firma, która wykonuje montaż. Błędy obliczeniowe i niedostosowanie rodzaju instalacji do materiału pokryciowego dachu skutkują zmniejszeniem jej skuteczności. Instalację wykonać można w dowolnym momencie, nie jest konieczny uziom fundamentowy – właściwy uziom sztuczny jest równie skuteczny. Bardzo ważne jest jego prawidłowe wykonanie. Uziom chroni wtedy nie tylko przed piorunami, ale także przed skutkami przepięć, które często występują w czasie burzy.

Wykonywane przez nas maszty, zwody, uziomy, połączenia wyrównawcze i zabezpieczenia dodatkowe są w pełni zgodne z Polską Normą, spełniają wszelkie wymagania prawne. Tworzymy więc kompleksowe, profesjonalne instalacje odgromowe – podlaskie, Białystok i okolice to rejon, w którym działamy od wielu lat, zdobywając wielu zadowolonych klientów dzięki fachowości i szybkości montażu. Zapewniamy również profesjonalne porady i kompleksowy serwis.